YMMV / Wii Sports

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WiiSports