YMMV / We Are the Strange

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WeAreTheStrange