YMMV / Warlock of Gramarye

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WarlockOfGramarye