YMMV / WWF No Mercy

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WWFNoMercy