YMMV / Vantage Point

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/VantagePoint