YMMV / 25th Hour

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TwentyFifthHour