YMMV / Twas The Night Before Christmas


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TwasTheNightBeforeChristmas