YMMV / Troy Baker

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TroyBaker