YMMV / Tokyo Mew Mew No Hope Left

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TokyoMewMewNoHopeLeft