YMMV / Think Fast

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThinkFast