YMMV / The Trinity


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheTrinity