YMMV / The Pet Girl of Sakurasou
aka: Sakurasou No Pet Na Kanojo


Alternative Title(s): Sakurasou No Pet Na Kanojo

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ThePetGirlOfSakurasou?from=YMMV.SakurasouNoPetNaKanojo