YMMV / The Lone Gunmenhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheLoneGunmen