YMMV / The Jacket

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheJacket