YMMV / The Gold Rush

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheGoldRush