YMMV / The Full Monty


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TheFullMonty