YMMV / ThanksKillinghttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Thankskilling