YMMV / Sukiyaki Western Django

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SukiyakiWesternDjango