YMMV / Studio Shaft

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/StudioSHAFT