YMMV / Stratos 4

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Stratos4