YMMV / Strania -The Stella Machina-


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/StraniaTheStellaMachina