YMMV / Starflyer 59

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Starflyer59