YMMV / Star Strike

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/StarStrike