YMMV / Spy Hard


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SpyHard