YMMV / Spider-Man (Japan)http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SpiderManJapan