YMMV / So Random!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SoRandom