YMMV / Slightly Damned

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SlightlyDamned