YMMV / Slacker Cats


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SlackerCats