YMMV / Skunk Fu!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SkunkFu