YMMV / 1600 Penn

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SixteenHundredPenn