YMMV / Shota Shimizu

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ShotaShimizu