YMMV / Shikkoku no Sharnoth

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ShikkokuNoSharnoth