YMMV / Shelter

YMMV for the anime short film, Shelter:

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Shelter