YMMV / Shelter

Anime short film

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Shelter