YMMV / Sevenshot Kid

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SevenshotKid