YMMV / Scream (1981)

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Scream1981