YMMV / Sassy Gay Friend

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/SassyGayFriend