YMMV / Robotics;Notes

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/RoboticsNotes