YMMV / Red Hulk

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/RedHulk