YMMV / Pokémon Zensho

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PokemonZensho