YMMV / Otogi No Machi No Rena

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OtogiNoMachiNoRena