YMMV / One Crazy Summer

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OneCrazySummer