YMMV / Om Shanti Om

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OmShantiOm