YMMV / Oh! Edo Rocket


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OhEdoRocket