YMMV / O Ye Jigs & Juleps!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/OYeJigsAndJuleps