YMMV / Northwest Hounded Police

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NorthwestHoundedPolice