YMMV / Nestor, the Long-Eared Christmas Donkey


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NestorTheLongEaredChristmasDonkey