YMMV / Nam's Angels

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NamsAngels