YMMV / Nack and Psycho


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NackAndPsycho