YMMV / Nack And Psycho


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/NackAndPsycho