YMMV / My Life Is Average


Alternative Title(s): MLIA

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MyLifeIsAverage