YMMV / Mr. Men

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MrMen