YMMV / Mr. Men


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MrMen